Kundeinformation

Forsikring, medlemsskab og lovgivning:

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. 7011 2020m www.tryg.dk. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.

Virksomheden og ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk.

Samarbejdsaftaler (uforpligtende):

BRFKredit

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:

Lokalavisen Taastrup, Berlingske Tidende, Søndagsavisen

BRFkredit

Husejernes Forsikringssselskab

Kontakt os for nærmere oplysning om provisionens, vederlagets og/eller rabbattens størrelse.